Naujoji Sandora kviečia jungtis maldai nuotoliniu būdu naujame projekte - maldagyvai.lt
Tai kas dvi savaites vykstantys ir internetu transliuojami šlovinimo vakarai su galimybe gauti asmeninę užtarimo maldą.

Naujienos

Malda gyvai tarnystė 2022 06 24
2022-05-23
"Jis pavertė dykumą vandens tvenkiniais, išdžiūvusią žemę – srūvančiais šaltiniais." (Ps 107, 35)
Malda gyvai tarnystė 2022 04 29
2022-04-20
"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas." (Jn 11, 25)
Patirk išgydymą 2021 12 10
2021-12-06
Malda gyvai tarnystė kartu su KPJT. Tarnystės, vykusios 2021.0.8.21 Pakutuvėnuose, įrašo transliacija.

Metraštis

Šiais metais įrašų dar nėra, tad kviečiame peržiūrėti praėjusių metų archyvus
2021202020192018

Ką man reiškia ...

KRISTINA
KRISTINA
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
24 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas man teikia viltį, drąsą ir džiaugsmą.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Šeimą, kurioje būnu savimi ir galiu keliauti tikėjimo kelionėje.
RASA
RASA
Šiauliai

Kiek laiko bendruomenėje?
24 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Drąsos daryti teisingus pasirinkimus visose gyvenimo srityse ir nelikti “drungnai”.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė yra ta vieta kur Dievas gydo mano širdį, leidžia pasitarnauti kitiems dovanomis, kurias man davė. Per bendruomenę Dievas padėjo suvokti, kad giliausiame sužeidime slypi didžiausia malonė.
MINDAUGAS ir AUŠRA bei Brigita ir Juozapas
MINDAUGAS ir AUŠRA bei Brigita ir Juozapas
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
10 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas mums - tai begalinis dėkingumas Kūrėjui už tai, kad mus sukūrė. Tai noras atsiliepti Jam ir ieškoti Jo Valios savo ir kitų gyvenimuose. Tikėjimas - tai noras dalintis meile, gailestingumu ir tai priimti atgal.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai dovana ir didelė šeima su kuria einame tikėjimo keliu. Tai vieta augti ir stiprėti. Čia visada galima ateiti su savo džiaugsmais ir vargais ir atvirai jais pasidalinti su kitais.
SIDONIJA
SIDONIJA
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
14 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Be tikėjimo ir tikinčiųjų palaikymo būčiau pustuštis indas. Tikėjimas pripildo.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Man bendruomenė - motinos Bažnyčios įsčios, kurios labai daug davė. Bendruomenė padeda eiti šventumo keliu, augina ir suteikia daugiau savarankiškumo asmeniniam kely.
RENATA IR DARIUS bei Titas ir Gabija
RENATA IR DARIUS bei Titas ir Gabija
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
18 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Pilnatvę, džiaugsmą, viltį, pasitikėjimą, namus, grįžom į Tėvo namus.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai geriausiai atliepia popiežiaus Pranciškus žodžiai: “Viešpats mus gelbsti padarydamas mus tautos dalimi. Viešpats mus gelbsti leisdamas tapti tautos dalimi. Jis mus įtraukia į tautą, ir mūsų tapatybė galų gale bus priklausymas tautai. Niekas negali sakyti: "Aš išsigelbėsiu pats vienas", visi esame susiję tarpusavyje, esame "tinkle". Dievas panorėjo įžengti į šią santykių dinamiką ir patraukia mus prie savęs bendruomenėje, suteikdamas mūsų gyvenimui visapusišką tapatybės ir priklausomumo prasmę.”
VIRGINIJA ir MINDAUGAS bei Teodora, Elzė ir Motiejus
VIRGINIJA ir MINDAUGAS bei Teodora, Elzė ir Motiejus
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
Virginija - 21 metus, Mindaugas kaip bendruomenės draugas - 14 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Dėkingumą už kiekvieną patirtą tiek nerimo, tiek ramybės, tiek džiaugsmo, tiek sunkumų akimirkas. Tikėjimas moko priimti kiekvieną dieną kaip dovaną. Dėkoju, kad Jėzus yra mano gyvenimo Viešpats.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenėje radau bendražygius einant tikėjimo kelionę. Būvimas šioj bendruomenėj padeda mano širdžiai dūsaut Dievo meile.
RINGAILĖ IR VYGANTAS
RINGAILĖ IR VYGANTAS
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
Ringailė - 12 metų, Vygantas kaip bendruomenės draugas - 7 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Gilesnį santuokos supratimą, pagalbą sunkiausiuose ir svarbiausiuose gyvenimo pasirinkimuose, padėka už viską, ką turime, norą keistis į gerą.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendrakeleivius, žiūrinčius ta pačia kryptimi, šventumo link, betarpišką palaikymą, prasmingas veiklas kartu.
AURELIJA
AURELIJA
Kretinga

Kiek laiko bendruomenėje?
4 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Kaip sūnus palaidūnas, diena iš dienos, žingsnis po žingsnio grįžimas NAMO... I gailestingojo Tėvo glėbį.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tikėjimas - kaip KELIAS į namus, dangiškojo Tėvo namus... Bendruomenė man - gailestingojo Tėvo glėbys, kuris budi, laukia rankas ištiesęs, kuris dulkes nuo kojų nuplauna, ištepa aliejumi galvą ir iškelia puotą... Kiekvienas susitikimas su bendruomene yra PUOTA ir SUGRĮŽIMAS... Ir tau tereikia BŪTI... NAMUOSE...
RENATA IR GEDIMINAS
RENATA IR GEDIMINAS
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
Renata - 14 metų, Gediminas - 5 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas - Dievo dovana, o bendruomenė Dievo dovana ir malonė kvadratu. Nešamos malonės būnant bendruomenėje yra kvadratu, nei tiesiog “turint” tikėjimą vienam :)

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Viltį, prasmę, džiaugsmą, gyvenimo tikrumą, tikrus draugus, kurie džiaugiasi, kai negali džiaugtis, verkia, kai negali pravirkti. Vis geresnį savęs pažinimą ir priėmimą.
JOLANTA
JOLANTA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
4 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas neša mane per gyvenimą visai kita kryptimi, kitu keliu ir su kita viltimi nei būnant be Dievo. Kad ir kas benutiktų, kad ir kur būčiau, tvirtai žinau, kad visa išeis į gera, nes tikiu, nes myliu Tėvą, kuris visa sukūrė, kuris yra amžinas ir begalinis, ir kuris myli mane.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė atnešė daug džiaugsmo ir parodė labai realius Dievo būvimo įrodymus. Kai sutinki gyvą krikščionį, jauties tarsi sutiktum tikrą brolį: jis supranta, padeda, palaiko, paragina, iš širdies linki tau gero. Melstis ir ugdyti tikėjimą su bendruomene yra tūkstantį kartų geriau nei vienam. Kiekvienam linkiu rasti savo bendruomenę, dėkoju Dievui, kad aš savo radau.
ODILIJA
ODILIJA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
11 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas augo kartu su manimi nuo mažumės. Tikėjimas mano širdžiai davė vartus, pro kuriuos lengviau įeiti ir išeiti. Taip pat tikėjimas man nuolat duoda naujų patirčių/minčių/pokyčių :) Tai man yra viltis, jog viskas susitvarkys ir viskam yra priežastis. Tikėjimas neatsiejamas nuo maldos, o malda mano gyvenimui davė mano vyrą :)

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Labai džiaugiuosi, jog turėjau galimybę jungtis į veiklas, kurios padėjo kurti gilesnį santykį su Dievu. Pamenu, jog prisijungus prie bendruomenės buvo nedrąsu, o dabar stebiu kaip viskas auga :) Bendruomenė man yra šeima. Be galo daug mokausi iš jos: tarpusavio santykių grožio, tarnavimo, nuolankumo Dievui. Jei ne bendruomenė, tikriausiai būčiau tapusi "tradiciniu" tikinčiuoju ir būčiau atitolusi nuo Dievo :)
VILIJA IR AIDAS bei Smiltė ir Jokūbas
VILIJA IR AIDAS bei Smiltė ir Jokūbas
Kretinga

Kiek laiko bendruomenėje?
Aidas - 12 metų, Vilė - 23 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Tikėjimas suteikia troškimą mylėti gyvenimą, didelį polėkį ir norą nešvaistyti laiko veltui. Taip pat vidinę laisvę ir žinojimą, kad Dievas yra su mumis per visas mūsų gyvenimo dienas, visose mūsų patirtyse.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai išplėstinė mūsų šeima, nematerialūs “namai”, kuriuose galima išgyventi visas šeimynines dramas ir patirti begalinę laimę dalinantis, rūpinantis vieni kitais. Ji padeda pamatyti netobulumus ir duoda galimybę augti. Viskas priklauso nuo mūsų kasdienio apsisprendimo.
TOMAS IR RAMUNĖ bei Meda ir Ūla
TOMAS IR RAMUNĖ bei Meda ir Ūla
Danija

Kiek laiko bendruomenėje?
Tomas - 24 , o Ramunė - 23 .

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Ramybę ir žinojimą, kad viskas yra Dievo valioje.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Mums ši bendruomenė yra Dievo ir artimo meilės ženklas, tarnystės Dievui būdas, galimybė patirti dalelę būsimo Dangaus...
RŪTA ir PETRAS bei Kristijonas, Dominyka ir Mykoliukas
RŪTA ir PETRAS bei Kristijonas, Dominyka ir Mykoliukas
Kaunas

Kiek laiko bendruomenėje?
10 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Besąlyginės Dievo meilės patirtis suteikė gyvenimui kryptį, spalvų ryškumą, namų jausmą, padovanojo džiaugsmą, atsakė į daug klausimų ir sukėlė naujų :) Tikėjimas kasdien duoda jėgų ištverti išbandymus, priimti save ir kitus, padeda džiaugtis šia akimirka, ir išgyventi ją sąmoningai.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Tai iššūkių ir malonių gavimo vieta. Kartu keliaujantieji nuolat primena apie Dievo gerumą, skatina neprarasti tikėjimo, vilties, kai reikia, mūru stoja už mus. Tai daugiau negu draugai.
ASTA IR REMIGIJUS bei Kristupas su Bernadeta
ASTA IR REMIGIJUS bei Kristupas su Bernadeta
Klaipėda

Kiek laiko bendruomenėje?
19 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Asmeniniai išgyventi susitikimai, akistata su Jėzumi įnešė ir įgalino kūrimo (o ne griovimo) krypčiai...

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė kaip vilties ir paguodos ženklas, jog esame ne vieni dieviškos kūrybos misijoje.
ŽIVILĖ
ŽIVILĖ
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
7 metus.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Dievas nuolat užpildo mano vidines skyles ir spragas. Jis suteikia vidinę ramybę ir pilnatvę.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendrakeleiviai, kurie eina kartu tikėjimo keliu. Palaiko kai būna sunku, atiduoda paskutines savo laiko ir jėgų atsargas, kai kam nors to reikia. Ir žinoma bičiuliai, su kuriais galima prisijuokti iki ašarų :)
JACINTA
JACINTA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
10 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Atnešė gyvenimą, džiaugsmą, viltį, laisvę.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Namus, kuriuose ilsiuosi, gyju, bet taip pat esu atsakinga už juos ir jų palaikymą.
ALMA
ALMA
Vilnius

Kiek laiko bendruomenėje?
20 metų.

Ką atnešė tikėjimas į mano gyvenimą?
Susitikimas su Kristumi man davė viltį, atnešė daugiau džiaugsmo, daugiau šviesos, daugiau spalvų. Duoda gyvenimui prasmę, moko priimti kitą, mylėti.

Ką man reiškia ši bendruomenė?
Bendruomenė – užuovėja, palaikymas, padrąsinimas, užtarimas pas Dievą, dažnai ta nematoma pagalba, kuri padeda nepalūžti, neprarasti tikėjimo, stumia į priekį. Vieta, kur galima patirti besąlygišką Dievo meilę.

Apie mus

Katalikų evangelizacinės bendruomenės „NAUJOJI SANDORA“ veikla prasidėjo 1997 metų rudenį. Pagrindinė veikla buvo - metinių evangelizacinių mokyklų (4 savaitgalinių seminarų ir 2 savaičių vasaros stovyklos bei misijų po Lietuvą) organizavimas. Šias evangelizacines mokyklas bendruomenė organizavo tris metus, kas padėjo paruošti evangelizacija besidominčių grupių lyderius, o taip pat papildė bendruomenę naujais nariais. Nuo pat susikūrimo bendruomenė aktyviai dalyvavo evangelizacinėje veikloje organizuodama evangelizacines programas mokyklose, parapijose, aktyviai talkino įvairiose Bažnyčios tarnystėse – organizavo kursus, vidinio išgydymo rekolekcijas bei pamaldas ir t.t. Susikūrus bendruomenei, didžioji dalis jos narių buvo studentai bei gyveno Kaune. Šiuo metu bendruomenė renkasi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Kretingoje. Už bendruomenę atsakingas pagrindinis vadovas (renkamas bendruomenės kas 4 metai) ir taryba, t.y. 3 žmonių grupė, renkama 2 metų laikotarpiui. Šie žmonės atsakingi už bendruomenės formavimą, šlovinimą, misijas ir pan.

Taip pat, džiaugiamės, kad mūsų bendruomenė jau atšventė 20 metų sukaktį!

VIZIJA

Meldžiantis, šlovinant, švenčiant Liturgiją, dalinantis gyvenimu bei tikėjimu, būti pranašišku vilties ženklu, liudijančiu šiuolaikinei visuomenei prisikėlusį Kristų.

MISIJA

Gyventi Evangelija ir skelbti ją.

UŽDAVINIAI

Remiantis pasirinkta programa rengti bendruomenės kryptingus maldos, ugdymo ir dalinimosi susitikimus (kassavaitiniai susirinkimai bei savaitgaliai), kryptingai ugdyti bendruomenės narius asmeninėje maldoje, rengti Advento ir Gavėnios rekolekcijas, organizuoti šlovinimo bei evangelizacinius renginius, pagal galimybes įsijungti į egzistuojančias lokalias tarnystes, ieškoti aktualaus ir priimtino bendruomenei visuomenės evangelizavimo būdo.

TIKSLAI

Gilintis į Katalikų Bažnyčios paveldą, ugdyti asmeninį ir bendruomeninį dvasingumą bei tarpasmeninius santykius.
Asmeniškai liudyti Kristų savo aplinkoje ir bendruomeniškai skelbti Evangeliją, atsiliepiant į aktualius Katalikų Bažnyčios poreikius.

Nori prisijungti arba susisiekti?

Naujosios sandoros nariai renkasi 4-iuose miestuose

Vilniuje

Didžioji g. 34
Antradieniais 18:00 val

Darius
darbra@inbox.lt

Kaune

Vieta ir laikas keičiasi.
Teirautis el. paštu.

Mindaugas
mindevate@yahoo.com

Klaipėdoje

Smiltelės g. 27 (parapijos katechetinėje salėje)
Ketvirtadieniais 19:00 val (po 18val mišių)

Virginija
virginijabalsytejackuviene@gmail.com

Kretingoje

Vilniaus g. 3 (virš „Špitolės“ kavinės, III aukštas)
Pirmadieniais 19:00 val

Vilija
vilijamarkauskiene@gmail.com
Taip pat, galima mums parašyti šioje formoje